mkidn_01_cmyk
PROJEKT

Ideą szeroko rozumianego Teatru Dyskusyjnego jest stworzenie niezależnej przestrzeni kulturalnej, w której można swobodnie wymieniać myśli o współczesnym świecie w kontekście przemian nowoczesnej sztuki teatralnej .

Jego istotą jest wyjście teatru w przestrzeń publiczną, rozmowa o spektaklach bez koniecznej teatrologicznej analizy i specjalistycznej wiedzy, za to z uwzględnieniem wszystkich indywidualnych, międzykulturowych i interdyscyplinarnych kompetencji , prywatnych upodobań i wrażliwości.

Wrocławski teatr stanowi tu więc podstawowe medium komunikacji – tyle, że jest on przede wszystkim punktem wyjścia do szerokiej – nie tylko estetycznej – dyskusji na najistotniejsze pytania współczesności.

Projekt znosi arbitralny podział na naukę,sztukę i życie.Zapowiada wyjście teatru w żywy obieg społeczny, w miejską przestrzeń Wrocławia, jego przestrzeń publiczną.

Zwykle okołoteatralne debaty skupiają twórców, teatrologów i krytyków – co w gruncie rzeczy separuje sztukę.

Rzecz w tym, by przestać rozumieć ją wyłącznie elitarnie– w znaczeniu bycia w zamkniętym środowisku twórców i badaczy; pojecie elitarności zaś odnieść do wysiłku i pytań, jakie w stronę teatru stawiamy – o sens życia i tworzenia.

Zamysłem jest więc przedłużenie scenicznego zdarzenia w cykliczne, ogólnodostępne spotkania z widzami – ale i ludźmi, którzy na co dzień do teatru nie chodzą .

Organizowane na bazie repertuaru miejscowych teatrów wielotematyczne spotkania – choć w dyskretnej obecności profesjonalistów – tak naprawdę zorientowane są na tzw. zwyczajnego odbiorcę.

Bez nadużywania specjalistycznej wiedzy mają one uaktywnić widza, rozwinąć jego kompetencje kulturowe, otworzyć na sztukę krytycznego myślenia, uruchomić jego odbiorczy, twórczy potencjał.

Skupić wokół idei ciekawych, twórczych ludzi –filozofów, lekarzy, kucharzy,malarzy, psychologów, neurobiologów,ogrodników, artystów, fizyków i botaników – z przekonaniem, że sztuka dotyczy nas wszystkich, tłumaczy nasze życie, testuje nasze najtrudniejsze problemy – kształtuje naszą tożsamość.

Zaktywizować środowiska lokalne – zaprosić do rozmowy widzów teatralnych oraz ludzi, którzy do teatru nie chodzą, którzy uważają współczesny teatr za trudny i zbyt wymagający.

Wezwać do porzucenia naszych zrutynizowanych wyobrażeń i interpretacji, do rozwijania naszej kultury artystycznej i świadomości krytycznej.

Teatr Dyskusyjny i jego platforma internetowa:The Right to Art – to niezależna idea i konkretne miejsca tętniące energią, w których zadaje się pytania o sens i cel życia i tworzenia; nowy niezależny, otwarty ruch intelektualny pozwalający zrozumieć współczesnego człowieka we wszystkich aspektach jego życia.

Całe przedsięwzięcie Teatru Dyskusyjnego zostanie udokumentowane oraz upowszechnione w trakcie jego realizacji poprzez stronę internetową The Right to Art oraz profil facebookowy.

Dodatkowo wszystkie materiały promocyjne oraz pospotkaniowa prezentacja dokumentalna (zdjęcia, tekstowa relacja oraz biogramy zaproszonych uczestników) zostaną rozesłane na profile Facebook wszystkich wrocławskich teatrów, z których materiałów repertuarowych korzystałam oraz księgarnio-kawiarni, które udostępniły lokal a także do wrocławskiej prasy codziennej.

Projekt realizuję w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Share Button